Sigurnost podataka

Naš internet sajt Vaše lične podatke obrađuje u skladu sa zakonom i maksimalno
poštujući načelo zaštite privatnosti, sve u skladu sa međunarodnom konvencijama,
pozitivnim zakonodavstvom i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Vaša poseta našem sajtu nam daje mogućnost pristupa Vašim ličnim podacima, a sve u cilju uspešno obrađene porudžbine kao i pružanja kvalitetnije usluge.

Radi pružanja kvalitetne usluge, zaštite od zloupotreba narudžbina, potrebni su nam
samo neophodni, osnovni podaci o našim korisnicima: Vaše ime i prezime, adresa,
kontakt telefon i e-mail adresa.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez vašeg eksplicitnog
pristanka. Pod ličnim podatkom, a prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti,
podrazumeva se svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kojem je izražena, i na nosač informacija, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun, datum nastanka informacije, način saznavanja informacije i sl.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ili saglasnost fizičkog lica, na koga se podaci odnose.

Pribavljene podatke o registrovanom korisniku/kupcu obrađujemo i čuvamo u
skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.gl. RS br. 97/2008,
104/2008, 68/2012).

Popunjavanjem polja na kontakt stranici našeg sajta i ostavljanjem vaše e-mail adrese, upoznajete nas sa Vašim ličnim podacima i dajete nam saglasnost za prikupljanje i dalju obradu ličnih podataka, a u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom podaci će se koristiti i obrađivati u za to predviđene i dozvoljene svrhe. Datu saglasnost možete opozvati. Sve lične podatke koje nam ostavite popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive, a čuvaju se trajno, do eventualnog opoziva.

Naš internet sajt i zaposleni su u obavezi da poštuju načela zaštite privatnosti.

Ukoliko Vam je potrebna informacije vezano za zaštitu Vaše privatnosti i način na koji postupamo sa Vašim privatnim podacima, odgovor možete dobiti upućivanjem zahteva na našu e-mail adresu koja se nalazi na početnoj stranici u odeljku – kontakt, a mi ćemo Vas u najkraćem roku obavestiti koji od vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom posete našem portalu.aživanja za poboljšanje poslovanja on-line prodavnice.